Tromsø Golfklubb Tilbake til startsiden
Forsiden   Klubben   Parken   Golfforum   Turnering     Golfpro  
Tromsø Golfklubb
Baneguide Fotoarkiv Lenker Priser og Medlemskap
Pris VTG og medlemskap   VTG - Veien til Golf   Priser Parken     Priser tilpasninger

Tromsø Golfklubb - Medlemskap

Navn:
Adresse:
Postnr./Sted:
Telefon/mobil:
E-post:
Fødselsdato:
Er andre i samme husstand medlem:
Tidligere medlem i andre klubber:
Hvis ja, hvilke og når:
Nåværende handicap:

 
Jeg aksepterer å overholde golfklubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, og golfens regler og etikette.
Jeg bekrefter at jeg ikke skylder kontingent/avgift til andre golfklubber, idrettslag eller organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Jeg forplikter meg til å betale vedtatte kontingenter og avgifter forskuddsvis innen den frist styret fastsetter.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent og avgifter innen fastsatte frister har ikke rettigheter i klubben, får ikke utstedet golfkortet og bag tag. Eventuell utmelding av klubben må skje innen 31.12, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.
Underskrift:__________________________ Dato:____________
Innbetaling av kontingent til konto: 4750 14 03004
For pris se under mappen Medlemskap
Når innmeldingsskjema og betaling er registrert anses medlemskapet for gyldig.

Skriv ut denne siden, signer søknaden og send den til:

Tromsø Golfklubb
Postboks 553
9256 Tromsø